Vyhledávání

Kontakt

Strom života Lesní klub Letohrad

Letohradské soukromé gymnázium
Václavské nám. 1
Letohrad
561 51
www.lsg.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Peteráčová
tel.: 721 166 190

lesniklub@lsg.cz

Provozní řád

Od září 2017 uveřejňujeme nový provozní řád.
Největší změny jsou v oblasti financí, kde jsme museli o cca 10% zdražit naše příspěvky. Další novinkou bude platba bankovním převodem, která musí být provedena do 10. dne v měsíci. 
Během září s vámi budou sepsány Smlouvy o péči o dítě a v ní stanoveny splátky příspěvků na celý školní rok, včetně výuky AJ s rodilou mluvčí Lisou Kohli.
 
 Provozní řád zde ke stažení
 

 

3.1 Finanční příspěvek na činnost klubu:

Příspěvek zahrnuje i pojištění dítěte.

POZOR: NEZAHRNUJE STRAVNÉ.


Za docházku dítěte přispívají zákonní zástupci dle počtu zvolených programů – dní.


Měsíční členský příspěvek činí za:


Celodenní provoz (1.skupina)

7:30 – 16:00 hod, s polední pauzou 12:00-13:00 hod

5 dní v týdnu

3800,-Kč cca 190,-/den

po-pá

3 dny v týdnu

2800,-Kč cca 233,-/den

po-st

2 dny v týdnu

2000,-Kč cca 250,-/den

čt-pá


Půldenní provoz (2.skupina)

8:30-12:00 hod.

5 dní v týdnu

2600,-Kč cca 130,-/den

po-pá

3 dny v týdnu

1600,-Kč cca 140,-/den

po-st

2 dny v týdnu

1200,-Kč cca 150,-/den

čt-pá


Polední pauza na oběd od 12:00 – 13:00 hod.


ÚT a ČT po 16:00 hod je možné si připlatit kroužek: ceník každého kroužku najdete na webových stránkách Lesního klubu. Platí se pololetně a děti docházející do lesní školky mají 20% slevu.  Kroužek bude realizován v případě přihlášení min. 5 dětí. Do konce září 2017.

úterý: Výtvarníček v pohybu, čtvrtek: Řemeslníček práce s přírodním materiálem

Výuka Anglického jazyka: probíhá za přítomnosti rodilé mluvčí LISA KOHLI. Příspěvek činí 100,-Kč na den a platí se měsíčně dohromady s placením příspěvků na činnost LK. Od září 2017 byl anglický den úterý (celý den) pro skupinu. Rodič s nástupem dítěte souhlasí s výukou AJ. (letošní rok budeme řešit výuku AJ formou kroužku)


Od září 2017 se platí příspěvky bankovním převodem na číslo účtu …... a to vždy do 10. dne placeného měsíce.

Rodičům bude oznámena výše příspěvku dle vybraného modelu docházky a vypsané splátky na celý školní rok. Platí se paušálně, rodič je povinen si hlídat náhrady.


3.2 Financování kulturních akcí – jízdné a vstupné

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí zákonní zástupci dítěte, dětí,      kteří se akce účastní. Výši této částky sdělí pracovník Lesního klubu zákonnému zástupci dítěte min. 24 hodin předem a ten finanční obnos předá pracovníkovi Lesního klubu   ráno při předávání dítěte.

 
 
 
 
Příspěvek na oběd činí 50,- Kč.
 
V odpoledním programu je zahrnut příspěvek na odpolední svačinu.
 
Dopolední svačinu si děti nosí z domova.