Vyhledávání

Kontakt

Strom života Lesní klub Letohrad

Letohradské soukromé gymnázium
Václavské nám. 1
Letohrad
561 51
www.lsg.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Peteráčová
tel.: 721 166 190

lesniklub@lsg.cz

Pedagogická koncepce LMŠ

zde je možnost ke stažení naše vypracovaná pedagogická koncepce.

 

Jsme členy Asociace lesních mateřských škol.

Naše pedagogická koncepce vychází z přístupů, které se uplatňují v pedagogické koncepci lesních školek. Lesní školky sdružuje Asociace lesních mateřských škol a každý rok připravuje pro pedagogy, průvodce kvalitní vzdělávání a to formou 5-ti denní Letní školy. Asociace nabízí také roční školy a další jiné vzdělávání v netradičním pojetí pedagogiky. 

Momentálně se náš projekt připravuje plnit standardy kvality lesních školek. Více o těchto standardech na stránkách. 

www.lesnims.cz

 

V pedagogické koncepci uplatňujeme převážně individuální přístup k dítěti, jeho potřebám a vývojovým fázím, které plynou z Waldorské pedagogiky, využíváme také prvků Montessori pedagogiky. Děti tráví co nejvíce času v přírodě a v prostředí, které ukazuje reálný svět. Snažíme se, aby děti měly dost volného času na neorganizovanou hru, ale zároveň vytváříme prostředí, které má svou strukturu, řád a umožňuje dětem se rozvíjet. Role pedagoga je průvodce. Využíváme prvků prožitkové pedagogiky, muzikoterapie, jógy, které učí dítěti naslouchat tělu a umět ho vnímat. Příroda ukazuje dítěti svou tvář, která se mění  během celého roku, a tak dítě může pozorovat a na svém těle fyzicky cítit všemi smysly tu sílu řádu, ale také pomíjivosti. Věk dítěte do 8 let chápeme jako nejdůležitější období,které by nemělo ztrácet povahu dětství a rodiny. 

Děti nám pomáhaji i s běžnými pracovními činnostmi jako je sběr dřeva, zatápění, škrábání a loupání, strouhání zeleniny, mytí nádobí, uklízení a servírování stolu. Učíme je starat se o zvířata, o rostliny a o vše co je v přírodě. Navštěvujeme lidé, kteří mají co předat svým postojem k životu, např. včelaře pan Valdu, docházíme do konírny a spolupracujeme s paní Šreflovou, snažíme se dětem ukázat řemesla a další jiné profese, které jsou v blízkém okolí. Oslavujeme významné dny v roce, Slunovraty, Rovnodennosti, významné dny, narozeniny. Snažíme se, aby měly neustále možnost tvořit výtvarně, hudebně, dramaticky, pohybově. Pro změnu aktivity využíváme zpěvu a hru na altovou flétnu. Děti se učí o své věci starat např. nosením batohu a svačiny.

Velice nás inspiruje kniha Pomalé rodičovství od Hellen Heckmannové

Něco o lesních školkách (výstižná reportáž) - fenomén lesní školka: zde

 

Tato sekce bude doplněna, děkujeme za pochopení