Vyhledávání

Kontakt

Strom života Lesní klub Letohrad

Letohradské soukromé gymnázium
Václavské nám. 1
Letohrad
561 51
www.lsg.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Peteráčová
tel.: 721 166 190

lesniklub@lsg.cz

Přednáška o permakultuře, poděkování

28.01.2017 18:28

V pátek se konala přednáška o permakultuře, tentokrát zaměřená v širším pojetí na život lidí a udržitelném přístupu k nám všem. Adéla Hrubá opět nadchla publikum a představila různé projekty i ve světě, projekty měst, vesnic. Jak to jde jinde a kde se můžeme inspirovat. Tento týden snad dohodneme ještě jeden termín přednášky přímo zaměřen na rostliny a záhonky, na jaře bude realizován 2-denní kurz permakultury. Nutno dodat, že na přednášku se dostavila i paní Eliška Hůfová z portálu Žijeme spolu v Orlických Horách, představila projekt a pozvala veřejnost na 8.2. k nám do klubu na přednášku o družstevnictví, podporu lokální ekonomiky, problematiku bezobalového zboží. Děkujeme všem, kteří jste dorazili. Byla plná třída. Jak je vidět, tak zájem o tuto problematiku roste velikou rychlostí :-) A nás to jen těší. Adélko moc děkujeme.