Vyhledávání

Kontakt

Strom života Lesní klub Letohrad

Letohradské soukromé gymnázium
Václavské nám. 1
Letohrad
561 51
www.lsg.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Peteráčová
tel.: 721 166 190

lesniklub@lsg.cz

PLATBY – příspěvek na činnost LK pro školní rok 2017/2018

27.08.2017 10:31

Výňatek z Provozního řádu pro rok 2017/2018

3.1 Finanční příspěvek na činnost klubu:

Příspěvek zahrnuje i pojištění dítěte.

POZOR: NEZAHRNUJE STRAVNÉ.

Za docházku dítěte přispívají zákonní zástupci dle počtu zvolených programů – dní.

Měsíční členský příspěvek činí za:

 

Celodenní provoz (1. skupina)

7:30–16:00 hod., s polední pauzou 12:00–13:00 hod.

5 dní v týdnu

3800 Kč, cca 190 Kč/den

po–pá

3 dny v týdnu

2800 Kč, cca 233 Kč/den

po–st

2 dny v týdnu

2000 Kč, cca 250 Kč/den

čt–pá

 

Půldenní provoz (2. skupina)

8:30–12:00 hod.

5 dní v týdnu

2600 Kč, cca 130 Kč/den

po–pá

3 dny v týdnu

1600 Kč, cca 140 Kč/den

po–st

2 dny v týdnu

1200 Kč, cca 150 Kč/den

čt–pá

 

Polední pauza na oběd od 12:00–13:00 hod.

 

ÚT–ČT po 16. h je možné si připlatit kroužek: ceník každého kroužku najdete na webových stránkách Lesního klubu. Platí se pololetně a děti docházející do lesní školky mají 20% slevu. Kroužek bude realizován v případě přihlášení min. 5 dětí. Do konce září 2017.

úterý: Výtvarníček, středa: Hudebníček, čtvrtek: Výtvarníček – práce s přírodním materiálem

Výuka anglického jazyka: probíhá za přítomnosti rodilé mluvčí LISY KOHLI. Příspěvek činí 100 Kč na den a platí se měsíčně dohromady s placením příspěvků na činnost LK. Od září 2017 bude anglický den úterý (celý den) pro skupinu. Rodič s nástupem dítěte souhlasí s výukou AJ.

Od září 2017 se platí příspěvky bankovním převodem na číslo účtu, který vám sdělíme do 4. 9., a to vždy do 10. dne placeného měsíce.

Rodičům bude oznámena výše příspěvku dle vybraného modelu docházky a vypsané splátky na celý školní rok. Platí se paušálně, rodič je povinen si hlídat náhrady.

 

3.2 Financování kulturních akcí – jízdné a vstupné

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí zákonní zástupci dítěte/dětí, které se akce účastní. Výši této částky sdělí pracovník Lesního klubu zákonnému zástupci dítěte min. 24 hodin předem a ten finanční obnos předá pracovníkovi Lesního klubu ráno při předávání dítěte.