Vyhledávání

Kontakt

Strom života Lesní klub Letohrad

Letohradské soukromé gymnázium
Václavské nám. 1
Letohrad
561 51
www.lsg.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Peteráčová
tel.: 721 166 190

lesniklub@lsg.cz

Vítáme Vás v sekci Lesní školka

 

Lesní školka pro děti ve věku 3 - 7 let.

Příchod dětí je nejpozději do 8:30 hod. Žádáme rodiče, aby se zbytečně nezdržovali ve společném prostoru dětí. Ne vždy, má přítomnost rodiče na dítě vliv takový, jaký si on sám myslí. Snažíme se respektovat i ostatní děti, kterým už rodič odešel ze zázemí LK.

Ráno začínáme tvořivými aktivitami, kolem 8:45 hod. budíme skřítka Vítka, po té svačíme. Hlavní pedagogická činnost probíhá v přírodě.

Můžete si domluvit individuální schůzku, shlédnout zázemí Lesního klubu, promluvit s pedagogy, průvodci. Doporučujeme nás nejlépe kontaktovat na tel: 721 166 190. Návštěvy řešíme vždy individuálně a s maximálním ohledem na děti, které jsou v Lesní mateřské školce.Nahlédnutí do LMŠ: 200,- Kč na den, 150,- dopoledne.

1) Den v lesní školce                

2) Příspěvky na činnost LK: 

3.1 Finanční příspěvek na činnost klubu: platný od září 2019

Příspěvek zahrnuje i pojištění dítěte.

POZOR: NEZAHRNUJE STRAVNÉ.


Za docházku dítěte přispívají zákonní zástupci dle počtu zvolených programů – dní.


Měsíční členský příspěvek činí za:


Celodenní provoz (1.skupina)

7:30 – 16:00 hod, s polední pauzou 12:00-13:00 hod

5 dní v týdnu

4800,-Kč

po-pá

3 dny v týdnu

3600,-Kč

po-st

2 dny v týdnu

2700,-Kč

čt-pá


Půldenní provoz (2.skupina)

8:30-12:00 hod.

5 dní v týdnu

3400,-Kč

po-pá

3 dny v týdnu

2400,-Kč

po-st

2 dny v týdnu

1900,-Kč

čt-pá


Polední pauza na oběd od 12:00 – 13:00 hod.Výuka Anglického jazyka: zatím v jednání


Od září 2017 se platí příspěvky bankovním převodem na číslo účtu …... a to vždy do 10. dne placeného měsíce.

Rodičům bude oznámena výše příspěvku dle vybraného modelu docházky a vypsané splátky na celý školní rok. Platí se paušálně, rodič je povinen si hlídat náhrady.


3.2 Financování kulturních akcí – jízdné a vstupné

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí zákonní zástupci dítěte, dětí, kteří se akce účastní. Výši této částky sdělí pracovník Lesního klubu zákonnému zástupci dítěte min. 24 hodin předem a ten finanční obnos předá pracovníkovi Lesního klubu   ráno při předávání dítěte.

 

3)  Co potřebuje dítě do Lesní školky 

4) Provozní řád platný od září 2017, bude zde vložen v posledním týdnu října 2017, děkujeme za pochopení

5) Jak se přihlásit, dokumenty  ke stažení

 

Přihlašování minimálně jeden den předem na emailu: Lesniklub@lsg.cz

Nejdříve si prostudujte Provozní řád

S sebou si vezměte vyplněnou přihlášku zde ke stažení a zdravotní dotazník zde ke sta žení (vyplněný od lékaře).

Bude s Vámi také podepsaná Smlouva o péči o dítě, kde budou stanoveny měsíční splátky přspěvku na činnost.

ROČNÍ PLÁN LESNÍ MŠ